Cărţi coordonate, ediţii îngrijite

Ultima generaţie, primul val
-antologie-

proza.ro
-antologie-

Evoluţia prin asociere şi edificarea organismelor


Înalt Prea Sfinţia Sa Dirayr Mardichian,
o jumătate de veac ca Întâistătător al Eparhiei Bisericii Armene
din România şi Bulgaria

Istoria armenilor din Ţara Sfântă

Armenii ortodocşi din Bucovina


Manuc-Bei

Umoristice

Cânt de jălire asupra armenilor din ţara vlahă


Armenii ca întemeietori de oraşe
în partea de răsărit a Europei

Incidenţele mele cu lumea

Yramostea sh Tuduradzlji


Exerciţii de singurătate

Mistuire


Drumul românesc al armânilor

Mărturia unei epoci : desene


Interzicerea expoziţiei organizate de
Societatea Culturală Aromână
(coperta 1)

Interzicerea expoziţiei organizate de
Societatea Culturală Aromână
(coperta 4)


Inscripţii pentru oamenii mei
(coperta 1)

Inscripţii pentru oamenii mei
(coperta 4)


Armenia - o geografie sacră

Genocidul cultural

Grigore Gafencu şi moştenirea sa


Pogromurile comise de Azerbaidjan împotriva armenilor, 1988 - 1992

Rodeo cu Pegas


Sacerdotul

Tratat asupra melancoliei

Jurnalism - o artă efemeră?


Încercări despre începuturile şi dezvoltarea creştinismului
în spaţiul daco-roman până la începutul secolului al XI-lea
(coperta 1)

Încercări despre începuturile şi dezvoltarea creştinismului
în spaţiul daco-roman până la începutul secolului al XI-lea
(coperta 4)

Clipe Zidite


Timpul unei întâlniri
ANDREI SCRIMA
şi obârşia celui fără de obârşie

PISTULIILI PORTUGJEZI
Adusi pri limba armâneascâ di Dumitru Piceava

Ultima ardere pe rug
Sighişoara − Schäßburg


Relaţiile dintre aromâni şi dacoromâni în trecut
O ediţie de Alexandru Gica

Înstrăinări şi alte poeme

Aromâna
dialect al limbii române
sau limbă de sine stătătoare?